Výskum

Ekologické katastrofy

Experimentami sme zistili, že ropné tekuté látky (kde jedna kvapka znečistí aj tisíc litrov pitnej vody) môžu byť odbúravané a deštruované prostredníctvom vybraných druhov húb. Tieto experimenty boli realizované na Petriho miskách a vo vybraných substrátoch. Na základe overených záverov a rozpoznaných princípov môžeme nastaviť technologický proces a mechanizmus, ktorý bude cielene deštruovať ekologické katastrofy zamorenia pôdy a vody ropnými látkami.

Obal vrastený do výrobku

Vybraná línia ekologických obalov DUUGY je navrhnutá tak, že sa stane neoddeliteľnou súčasťou výrobku, kde je huba v obale aktívna a pri dodržaní stanovených podmienok z obalu prerastá do jadra vybraného výrobku dennej spotreby. Máme otestované široké portfólio výrobkov dennej spotreby, kde nie je a zároveň je možné aplikovať tento proces a zvýšiť tak unikátnosť bežných výrobkov dennej spotreby o aktívne látky liečivých húb ako sú vzácne beta a alfa glukány, minerálne látky, proteíny a iné vzácne látky liečivých húb v prirodzenej forme pri rešpektovaní princípov ako sa vyvíjali v prírode miliardu rokov.