100% eko obal

Príhovor zakladateľa

Toto inovatívne riešenie vzniklo na podnet nespokojnosti s tým, že pri expedícii našich výrobkov – potravín na báze liečivých húb - sme zároveň expedovali obaly, ktoré skončia ako odpad. Ich životný cyklus je niekoľko desiatok rokov a tým pádom sme znečisťovali prírodu. Pôvodný zámer, aby sme sprostredkovali ľuďom zdravie prostredníctvom účinkov liečivých húb bol neúplný a nedokonalý tým, že sme narušovali prírodnú rovnováhu produkovaním odpadu formou predaja výrobkov v plastových obaloch a následnou dishármoniou kolobehu živín. Počas kultivácie húb sme spoznávali rôzne druhy húb, ovplyvňovali vonkajšie aj vnútorné podmienky ich rastu, skúmali ich vlastnosti, analyzovali silné a slabé stránky, zefektívňovali technologické postupy a hľadali ich potenciál a spôsoby využitia. Vynašli sme unikátny technologický postup inšpirovaný prírodnými zákonitosťami na produkciu 100% ekologických fungipack Duugy. Budem rád, ak by boli naše ekologické obaly Duugy všade tam, kde nie je nevyhnutné používať plastové obaly (medicína), ani iné prírodu znečisťujúce materiály.

Verím, že všetko sa nám raz vrátí.

Andrej Dugovič

Vlastnosti obalov

Organic

Vyrábame BIO/organic ekologickú líniu, ktorá je certifikovaná spoločnosťou Naturalis SK, s.r.o. Nepoužívame žiadne syntetické ani iné chemické látky, ktoré by zaťažovali prírodu.

Vplyv na zdravie človeka

Na kultiváciu používame predovšetkým jedlé a liečivé huby, takže ekologické obaly a materiály DUUGY obsahujú vzácne aktívne alfa a beta glukány, proteíny v prirodzenej forme, široké portfólio minerálnych látok a vitamínov, a iných liečivých látok dodávajúcich výživovú hodnotu pre lepšiu kondíciu a zdravie človeka. Po spotrebovaní obsahu a použití obalu ako krmovina pre zvieratá sa sprostredkovane dostávajú tieto aktívne látky liečivých húb do potravy človeka.

Ekonomika

U vybrannej línii ekologických obalov a materiálov DUUGY po skončení funkcie ako ochranný obal výrobku môže byť spotrebiteľ priamo zainteresovaný pri znižovaní enviromentálneho zaťaženia prírody. Uvedením našich ekologických obalov a materiálov do bežného života pre širokú verejnosť môže každý spotrebiteľ veľkou mierou prispieť ku znižovaniu enviromentálnej záťaže. Každá domácnosť môže znížiť produkciu odpadu o 85%. Domácnosti môžu byť do veľkej miery ekologicko - ekonomické. Pri pokrokových rozvinutých krajinách to môže mať z dlhodobého hľadiska vplyv na ekonomiku krajín a riešenie zbytočného zamorenia prírody odpadom.

Tvar a dizajn

Tento proces vývoja a výroby ekologických obalov DUUGY sme odpozerali od zákonitostí prírody vývoja a rastu húb. Je to živý proces na báze húb. Pracujeme na „krotení“ húb do požadovaného tvaru, štruktúry a konzistencie v závislostí od požadovaných vlastností.

Bezpečnosť

Hlavným účelom obalu je ochranná funkcia pre iné typy výrobkov. Veríme, že ostatné vlastnosti budú pre spotrebiteľov nemenej významné. Prioritou je zdravotná bezpečnosť a nezávadnosť, a v závislosti od konkrétnej línie, splnenie jeho ďalšieho účelu podľa výberu spotrebiteľa.

Vlastnosti

Nehorlavosť, formovateľnosť, stabilnosť, odolnosť, húževnatosť, vatovitosť, celistvosť, pevnosť, nerozbitnosť, 100% odbúrateľnosť, rozložiteľnosť a nepriama i priama ochrana životného prostredia.

Zdroj odpadu

Výrobcovia potravín, farmácie, elektroniky, prípadne iných priemyselných odvetví, baliaci svoje výrobky do papierových, plastových a iných obalov, produkujú odpad neekologickými obalmi s negatívnym vplyvom na životné prostredie na desiatky až stovky rokov. Majú príležitosť stať sa zodpovednými spoločnosťami s priamym vplyvom na životné prostredie. Môžeme im pomôcť vydať sa cestou, kde pri každom predanom výrobku nielenže nebudú produkovať odpad, ale naopak sa stanú certifikovanou ekologicky zodpovednou firmou (EZF) ktorá bude zveľaďovať životné prostredie. Výrobky môžu baliť do unikátnych obalových materiálov, ktoré sa po spotrebovaní ich výrobku nestanú odpadom, ale navyše budú prispievať ku životnému prostrediu. Môžu byť inovátormi, ktorí chránia prírodu. Vedľajším prínosom je zvyšovanie imidžu, cool balenie a riešenie ich zlej povesti ako prvoproducentov odpadu.

Pridaná hodnota

Naše ekologické obaly a materiály sú preferované pre ekologickú podstatu materiálu, vyplývajúcu z prírodných zákonitostí zo sveta húb. Každý náš ekologický obal môže byť využitý (po splnení účelu ako ochranný obal) buď v domácnosti, alebo nepriamo znižovaním enviromentálneho zaťaženia.

Vývoj | Výskum | Výroba

Výskum sme začali priebežne pred asi 5 rokmi. Financovali sme ho z vlastných zdrojov a postupovali sme krôčik po krôčiku v závislosti od získaných poznatkov. Tento proces nebol unáhlený, prešiel prirodzeným vývojom a je zdravý. Spoznávame potenciál jednotlivých druhov húb v závislosti od kondície materskej kultúry. Skúmame spôsoby ovplyvňovania vonkajších faktorov rastu a vnútorné zloženia sadieb a substrátov v ktorých prebieha rast húb. Výrobný postup je prísne stráženým tajomstvom. Výskum, Vývoj a Výroba je prevádzkovaná na Slovensku.

Videá

Obaly v skle

V tomto videu Vám ukážeme ako používame sklenené formy na prípravu obalov na každodenné použitie.

Rozklad Fungi Packu

Fungi pack je plne kompostavateľný, aktivita hríbov a baktérii v zemi sa postará o to že sa obal úplne rozloží.

Ako reagujú rôzne druhy hríbov na priemyselný olej

Pozrite si ako reagujú rôzne druhy hríbov keď k nim pridáme olej pre priemyselné ozubené prevody, skombinovaný so starým olejom do auta.

Fungi Pack ako podstavec na sviečku

Podstavec na sviečku je iba jedno z mnohých využítí Fungi Packu. Aj keď obal dokáže vzplanúť, plameň skoro ihneď zhasne, takže je bezpečné ho takto používať. Obal taktiež pláve na vode, takže vďaka nemu môžete mať plávajúcu sviečku.

Fungi pack ako kvetináč

Completely natural flower pot? That's just one of many possible uses of the Fungi Package. You can grow the plant indoors, and when it reaches desirable stage, just put it in the ground still within the package. The mushrooms in the package provide nutrients for the plant, and decomposes after few months.

Ďalšie spôsoby využitia

Obalové materiály
Stavebníctvo
Hračky pre deti
Nábytok