FungiFest

Poháre

Na festivaloch sa vyprodukuje množstvo jednorázového odpadu, preto prichádzame s ekologickou alternatívou ekologických pohárov a dóz, ktoré po spotrebovaní skončia ako brandový pamiatkový predmet určitého festivalu, alebo ako ekologické hnojivo, prípadne krmovina pre hospodárske zvieratá.

Posolstvo

Na vybranných festivaloch šírime posolstvo ekológie a enviromentálneho uvedomenia sa. Naším cieľom je, aby boli ľudia uvedomelí a robili správne rozhodnutia pri nakupovaní spotrebného tovaru, kde s kúpou výrobku nakupujú aj odpad, rozkladajúci sa desiatky až stovky rokov. Každý jednotlivec môže svojím postojom vplývať na znižovanie množstva odpadu. Toto posolstvo môže byť rozvíjané viacerými smermi, kde sa jednotlivec môže stať ekologicky čistou jednotkou s minimálnym znečisťovaním prírody. Posolstvo môže byť naďalej šírené a rozvíjané v komunitách, ktoré zdieľajú poznatky ďalej.

Edukácia

Organizujeme pre širokú verejnosť workshopy a odborné prednášky mykológov a enviromentalistov a vťahujeme do debaty širokú verejnosť. Sú vítaný prednášajúci z rôznych odvetví, ktorí majú ku téme zveľaďovania a záchrany životného prostredia čo povedať buď zo svojich skúseností, akademického prostredia, alebo výskumu a pozorovaní z terénu.