Blog

Úloha húb v prírode a ich využitie v ekológii

10.02.2019

Bez húb si život na Zemi nemožno predstaviť. Sú kľúčovými organizmami v procese premeny zložitých organických látok na jednoduché prvky. Nebyť ich prítomnosti, organický odpad by sa hromadil závratnou rýchlosťou a naša planéta by pripomínala jednu obrovskú skládku.

Huby v prírode tvoria významnú skupinu živých organizmov. Nielen druhy tvoriace plodnice, ale aj voľným okom ťažko spozorovateľné mikromycéty, sa podieľajú na správnom fungovaní ekosystému. Mnohé z nich tvoria symbiózu s koreňmi a podporujú tak živé stromy, ktoré poskytujú zázemie vtákom či hmyzu, iné sú významnými rozkladačmi – dekompozítormi drevnej hmoty. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť kolobeh látok. Huby, podobne ako živočíchy vrátane človeka, si na rozdiel od rastlín nedokážu samy vytvárať potrebné organické zlúčeniny pre stavbu svojich tiel, preto musia prijímať už hotové látky. Zložité reťazce polysacharidov sú huby svojimi enzýmami schopné rozkladať na jednoduché cukry, tvoriace súčasť ich výživy. Udržiavajú tak rovnováhu, keďže rovnakým tempom, ako vzniká odpad v prírode, sú schopné pretvárať ho na jednoduché prvky. Pevné a odolné drevo sa ich činnosťou mení na mäkké a poddajné. Stačí niekoľko rokov, aby sa stalo súčasťou lesného humusu, ktorý poskytuje cenné látky najrozmanitejším rastlinám a živočíchom.

Výtrusy, ktorými sa huby rozmnožujú, sú všadeprítomné. Za vhodných poveternostných podmienok býva len otázkou času, kedy sa takpovediac zahryznú do neživej hmoty, ktorá sa nachádza všade okolo nás. Aj mnohé nepotrebné odpady, končiace na skládkach, napríklad drevené a papierové výrobky, rastlinný odpad, zvyšky potravín, či dokonca ropné produkty obsahujú látky, ktoré sú huby schopné ďalej rozkladať. Skutočne sa tak deje, lenže tento relatívne pomalý proces nie sme schopní vnímať v krátkom časovom úseku. A tým pádom si neuvedomujeme, aké prospešné sú huby pre nás a životné prostredie.