Blog

Prognóza zaťaženia prírody odpadmi

10.02.2019

Množstvo vyprodukovaného odpadu závisí od spôsobu, akým človek k nemu pristupuje a do akej miery ho vie ďalej využiť. Problém s hromadiacim sa odpadom však neexistoval od počiatku ľudstva, ale vznikol až v posledných desaťročiach, pričom sa stále prehlbuje.

V dávnych dobách bol vyprodukovaný odpad ekologicky degradovateľný a nevznikal problém s jeho hromadením na Zemi. Rôzne organizmy, počínajúc baktériami, a hubami, končiac rastlinami a živočíchmi, ho natrávili, rozložili, alebo zužitkovali tak, že ho zakomponovali do úplne nových zlúčenín, potrebných pre svoj rast. Kolobeh prvkov v prírode predstavoval akúsi prirodzenú recykláciu bez potreby umelého zásahu.

Všetko sa však zmenilo po tom, ako človek objavil rozmanité vlastnosti ropy. Okrem toho, že ju začal využívať ako palivo, začal z nej vyrábať plastové produkty, ktoré zaťažujú životné prostredie tým, že ich rozklad trvá aj niekoľko storočí či tisícročí. Plasty pre živé organizmy predstavujú neprekonateľnú štruktúru, do ktorej nie sú schopné sa zahryznúť. Látky, ktoré vylučujú mnohé baktérie či huby, však dokážu aspoň oslabiť pevnú sieť molekúl rôznych polymérov. Je len otázkou času, kedy sa ľudstvu podarí nájsť ekologické riešenie problému s plastovým odpadom. Už teraz je najvyšší čas napraviť škody, ktoré sme spôsobili prírode a prostrediu v ktorom žijeme. Mali by sme využiť potenciál, ktorý nám ponúkajú súčasné vedecké poznatky a snažiť sa nájsť nové spôsoby spracovania odpadu.

Popri vývoji ekologicky odbúrateľných plastových obalov a obalov z biomasy degradovateľnej hubami či baktériami, sa ako sľubný javí výskum možností rozkladu ťažko rozložiteľných plastov, ktoré pre ekológiu predstavujú vysokú záťaž. Napriek tomu, že táto oblasť výskumu ešte nie je taká rozvinutá, už dnes sú v tomto smere viditeľné pozitívne výsledky.